Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in Flevoland. Flevoland…het vlakke land, de sloten, verwaaide bomen…dat zie je terug in de huisstijl, vertaald door middel van horizontale kleurbanen van groen naar steeds lichter blauw. Door deze kleurbanen in te zetten in verschillende middelen, creëren we met een minimale ingreep een herkenbare huisstijl. Waterschap Zuiderzeeland kan zo uniform naar buiten treden in veel verschillende uitingen. Zowel op papier als online en voor veel verschillende doelgroepen, die ieder weer verschillende informatiebehoeften hebben. Samen met het waterschap maken we veel uitingen. Zo kunnen we goed beoordelen wat de doelen zijn en kunnen we tevens de rol van huisstijlbewaker aannemen.

Met ons werken?

Start een project